"KARÁTSONYI.
(Beodrai.)

A család őse, KARÁTSONYI TIVADAR 1718-ban nyerte czímeres levelét; előnevét a kir. adományban nyert torontálmegyei Beodra helységtől veszi. KARÁTSONYI GUIDÓ és törv. utódai 1858. decz. 28. kelt legf. elhatározással osztrák birodalmi grófságra emeltetnek (a grófi okl. kelte 1859. febr. 7. Bécs); az ekkor adományozott grófság 1874. márcz. 14. Bécsben kelt legf. elhatározással Magyarországra kiterjesztetett. (L. Reg. 68. sz. 442. l.). – A család róm. kath.

A grófi czímer: Négyelt pajzs, a 3. és 4. mező közé beékelt mezővel és vágott szívpajzszsal; ebben fönt vörös mezőben koronás arany kétfejű sas, lenn ezüst mezőben fekete mérleg. A nagy pajzs: 1. és 4. kék mezőben szemközt fordult koronás syrén, melynek halfarka jobbra (balra) hajlik, baljában (jobbjában) balra (jobbra) ezüst kettős keresztet tart, jobbját (balját) csípőjére illeszti. 2. vörös mezőben jobbra fordult, két hátsó lábán álló ezüst bika, arany nyakörvvel, arany szarvakkal, patákkal és farkkal. 3. vörös mezőben egyenest álló, szemközt fordult term. medve, jobb első lábával egy kivont kard arany markolatát, baljában annak hegyét fogva, vízszintesen maga előtt tartja. 5. befelé hajlott szélű beékelt ezüst mezőben ágaskodó, jobbra fordult kék párducz, torkából és füleiből kitörő tűzzel, jobbjában babérkoszorús kivont kardot tart, baljában levágott török főt. Öt sisak; sisakdíszek: 1. (középső) a sas; takaró: arany-vörös, ezüst-vörös. 2. a medve; takaró: ezüst-vörös. 3. a kinövő syrén; takaró: ezüst-kék. 4. a kinövő bika; takaró: ezüst-vörös. 5. a kinövő párducz, mind miként a pajzsban; takaró ezüst-kék. Pajzstartók: jobbról koronás, kétfarkú term. oroszlány, balról koronás arany griff, mindkettő nyakán lelógó arany láncz. Jelmondat vörös szalagon arany betűkkel: PIETATE HONORE ET PERSEVERANTIA.

† GUIDO (sz. 1817. aug. 7., megh. 1885. szept. 15. Buziáson), cs. k. kam., val. b. t. tan., a vaskorona-rend, stb. nagykeresztese; neje puchói és csókai MARCZIBÁNYI Mária (szül. 1834., megh. 1876. ápr. 3. Budapesten). Esküvő: 1851. júl. 24.

Gyermekeik:

I. † ADRIENNE (sz. 1853. jún. 24., megh. 1878. márcz. 4. Seregélyesen); férje gr. ZICHY Sándor (sz. 1843. júl. 29., megh. 1881. jún. 2.). Esküvő: 1872. júl. 24. Budapesten.

II. MELANIA (sz. 1855. szept. 16.), cs. k. csillag. hölgy; férje gr. ZICHY Géza (sz. 1849. júl. 23.), cs. k. kam. Esküvő: 1871. szept. 10. Budán.

III. † GUIDOBALDINA (szül. 1858. márcz. 11., megh. 1876. nov. 7. Budapesten).

IV. ALADÁR (szül. 1859. február 28. Budapesten), országgyülési képviselő; neje ELEK Margit (sz. 1863.), pazonyi Elek Gusztáv ezredes, cs. kir. kamarás és mező-peterdi Gázsy Etelka leánya. Esküvő: 1883. márcz. 15. Nagyváradon. Birtoka: Beodra (Torontál m.) és Varjas (Arad m.). Lakás: Beodra.

Gyermekeik:

1. IRMA (sz. 1883. okt. 23. Beodrán).

2. MARGIT (sz. 1884. decz. 29. Budapesten).

V. JENŐ (sz. 1861. aug. 5. Beodrán); neje gr. ANDRÁSSY Karolina (szül. 1867. szept. 18.), csillagk. hölgy, gr. Andrássy Manó és erdődi gr. Pálffy Gabriella leánya. Esküvő: 1886. júl. 15. Rozsnyón. Birtokai: Varjas (Arad m.), Bánlak (Torontál m.), hitbizományi birtoka Bánlakon van. Lakás: Budapest.

VI. CAMILLO (sz. 1863. jan. 31. Beodrán). Birtokai: Kamenicza (Horvátországban), Vörösvár, Szent-Iván, Solymár (Pest m.) és Varjas (Arad m.). Lakás: Budapest.

VII. IRMA (szül. 1865. jún. 1. Badenben); férje br. PIRET DE BIHAIN Lajos (sz. 1862. jan. 27.), cs. k. kam. és a 13. sz. huszárezred tartalékos hadnagya. Esküvő: 1887. jún. 2. Budapesten.

VIII. ILMA (sz. 1867. jan. 21. Budapesten).

IX. ILONA (szül. 1871. szept. 16. Budapesten); jegyese gróf KEGLEVICH Gyula (sz. 1855. szept. 4.)."

 

Forrás. Magyar Nemzetségi zsebkönyv

ELSŐ RÉSZ: FŐRANGÚ CSALÁDOK
(FŐRENDIHÁZI ÖRÖKÖS TAGSÁGI JOGGAL BÍRÓ FŐRANGÚ CSALÁDOK)

Kiadja a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság

BP 1888