Bővíz László plébános úr részére

 

 

 

Tisztelt plébános úr!

 

Fogarasy Attila vagyok, a Vörösvári Újság felelős szerkesztője (Pilisvörösvár, Magyarország). Városom legutolsó földesurai a beodrai Karátsonyiak voltak. Gróf Karátsonyi-Keglevich Imre, aki gróf Karátsonyi Jenő fogadott fia volt, még a háború után is itt élt, Vörösváron. Kastélyát – ami inkább egy kúria-szerű épület volt – sajnos nagyrészt lerombolták. (A szomszéd faluban, Pilisszentivánon lévő Karátsonyi-kastélyt a földdel tették egyenlővé a háború után.)

A Karátsonyi grófok emlékét az idősebb emberek szeretettel őrzik a szívükben. Gróf Karátsonyi Guidó erénydíjat alapított (Rózsaleányok), a fia, gróf Karátsonyi Jenő felparcelláztatta vörösvári birtoka egy részét (Karátsonyi-liget).

Szeretnék a Vörösvári Újságban méltó emléket állítani e kiváló embereknek, a település hajdani arisztokráciájának.

 

Kérem, ha tud bármilyen információval szolgálni a Karátsonyi grófokkal kapcsolatban, válaszoljon levelemre (mi lett a sorsuk, élnek-e még leszármazottaik, mi lett a kastély sorsa stb.)

 

Nagy örömömre szolgálna, ha válaszolna levelemre.

 

 

Tisztelettel:

Fogarasy AttilaTisztelt Fogarasy úr!

Nagyon köszönöm Önnek a Karátsonyi családról szóló információkat! A beszámoló szerint Önök jóval többet tudnak a család sorsának trianon utáni alakulásáról, mint az itt élő emberek.
Amit én tudok az annyi, hogy az utolsó beodrán élő karátsonyi gróf, Gróf Karátsonyi Andor volt. Ő élte meg a birtok államosítását és a családi vagyon szétrablását. A beodrai emberek elmondása szerint Budapesten mint koldus halt meg. A plébániai irattárban találtam egy gyászjelentést, melyben a budapesti lazarista szerzetes rend jelenti, hogy Gróf Beodrai Karátsonyi Andor alszerpap (!) Budapesten elhunyt. Vele kapcsolatban még annyi információm van, hogy minekután a Karátsonyi család a vagyonelkobzás után képtelenné vált az egyházzal szemben az ősök által felvállalt kötelezettség teljesítésére, Andor 1937-38-ban egy horvátországi agro-bankkal megváltatta a család patrónusi kötelezettségét, és a bank 70 kat. hold földet vásárolt a beodrai plébániának.


A családnak beodrán 2 kastélya volt. A kisebbik, ugyanakkor nagyon impozáns kastély még ma is áll. Szégyenszemre hosszú hányattatott sorsa végkifejleteként jelenleg a környék legnagyobb vegyipari gyára (Hinom - Novo Milosevo) működik benne. A nagyobbik kastélyt a két háború között egy szerb üzletembernek eladták. Amikor a falu vezetősége pert indított az ingatlan jogszerűtlen eladása miatt, az üzletember félelmében, hogy elveszíti a befektetett pénzét, a kastélyt lebonttatta és épületanyagként értékesítette. A család többi vagyonáról szóbeszéd alapján annyit tudtam meg, hogy amikor a családot kiűzték a faluból, a falu népe hetekig részeg volt a grófi pince kifosztása után. A kastélyok berendezését napok alatt széthordták. Sajnos semminek a nyomára eddig még nem bukkantam. Állítólag a temesvári városi múzeumban vannak a család bútorainak és festményeinek maradványaiból. Azt talán tudja, hogy Munkácsy Mihály igen jó barátja volt a családnak. Sokat járt és festett Beodrán. Sajnos ebből sem maradt meg semmi.
A beodrai templomot két fivér, Gróf Karátsonyi Lajos és László építette 1838 és 1842 között. Az mellett, hogy a falu népének építtették, gondoltak önmagukra is. A templom szentélye alatt egy nagy kör alakú kriptát alakítottak ki. Itt nyugszanak nagy megbecsülésben a család beodrán elhunyt tagjai.


Két évvel ezelőtt a falu magyar gyerekeiből cserkészcsapatot alapítottam. A csapat Gróf Karátsonyi Andor nevét viseli, őrizve és továbbadva a falu alapítójának emlékét. A cserkészcsapattal sikerült felelevenítenünk és a falu gyerekeinek emlékezetébe elültetnünk a család történetét. Csapatunk zászlajára a Karátsonyi család címerét és jelmondatát tűztük: PIETATE, HONORE ET PERSEVERANTIA! (Odaadással, tisztelettel és álhatatossággal!)

Remélem, hogy rövidke írásommal segíteni tudtam Önnek. Ha ideje engedi, szeretettel látjuk Önt Beodrán, ahol személyesen is megtekintheti a család ránkhagyott örökségét és nyugvóhelyét.
Amennyiben óhajtja, el tudom Önnek küldeni a család címerének, és a két beodrai kastélynak a fényképét.

Őszinte nagyrabecsüléssel:


Bővíz László