A Marczibányi kastély és birtok

 

 

A Marczibányi kastély és birtok az 1800 évek derekán szállott leányi ágon (házasság révén) a Karácsonyi grófokra. A ma is jókarban lévõ impozáns épületet ezért is emlegetik Kamenica mai lakói Karácsonyi-kastélyként.

Gróf Karácsonyi Guido, felesége, Mária, született Marczibányi és leányuk Guidobaldina szerény síremléke ma is a katolikus templom udvarkertjében áll, míg fiuk, Kamillió, a birtok örököse az elsõ világháború vége elõtt dr. Vladislav Manojlovic szabadkai jegyzõnek adta el a kastélyt, a ma is álló melléképületekkel és ma is felsejlõ, megkisebbített és a természet gondjaira bízott parkkal együtt. Dr. Vladislav Manojlovic vásárolta meg a Kamenica-környéki birtokainak legnagyobb részét is, míg az ürögi birtokrészt a gróf, a kamenicai plébános jövedelmének biztosítása céljából, valamint a paplak fenntartási költségeinek fedezésére telekkönyvileg tábláztatta be azzal a szigorú kikötéssel, hogy a Karácsonyi-vagyon egyetlen rögét sem tulajdoníthatja el, vagy sajátíthatja ki senki a Dokovói Megyéspüspökség belegyezése nélkül.

Az új államvezetés azonban birtok- és földreformot hirdetett, s ennek címén az új tulajdonostól elvették a kastélyt a melléképületekkel és a park egy részével együtt.

 

http://www.csaladikor.co.yu/pages/2001/0503/friss/mozaik/bagi/bagi2.htm